Politica de confidentialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

www.cinematrivale.ro

 

A. Introducere

Prezentele condiții generale definesc politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului www.cinematrivale.ro (în continuare „Site-ul” sau „cinematrivale.ro”) în cadrul căruia este prezentată și promovată activitatea Cinematografului Trivale, din Pitești, str. Victoriei nr. 12, Trivale Shopping Center, et. 3, jud. Argeș (în continuare „Cinema Trivale”), permițând totodată clienților WINI să rezerve și să achite online biletele de film în Cinema Trivale.

Site-ul este administrat operatorul WINI IMOBILI SA (denumită în continuare „WINI”), cu sediul social în București, Bld. Pierre de Coubertin nr. 3 – 5, Office Building, et. 6, cam. 6R, cod poștal 021901, Sector 2, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1140/2008, cod unic de înregistrare 23127772, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/1140/2008.

Înainte de a rezerva sau cumpăra online bilete la Cinema Trivale, este necesar să citiți cu atenție prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în care este explicată colectarea, utilizarea, dezvăluirea, păstrarea și protejarea informațiilor dumneavoastră personale.

Politica de confidențialitate se aplica furnizării serviciilor WINI prin intermediul Site-ului, indiferent de modul de accesare sau utilizare a acestora, inclusiv prin intermediul dispozitivelor mobile.

Accesând și navigând pe Site, acceptați condițiile de prelucrare descrise în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezentele condiții, vă rugăm să părăsiți acest Site-ul.

B. Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații care vă identifică în mod direct sau indirect ca individ. „Direct” înseamnă, de exemplu, numele și adresa clienților cinematrivale.ro, iar „indirect” înseamnă că acestea sunt combinate și utilizate împreună cu alte informații. 

C. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?

Prin intermediul cinematrivale.ro, WINI prelucrează, în calitate de operator, următoarele date cu caracter personal: (i) numele și prenumele, (ii) data nașterii și (v) datele de contact (număr de telefon și adresă de poștă electronică).

Nu prelucrăm datele cu caracter personal solicitate de către procesatorul de plăți LibraPay în vederea realizării plății, precum sunt datele cardului bancar: numărul cardului, data de expirare a cardului, numele posesorului cardului și codul de securitate al cardului (CVV2, CVC2).

D. Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter personal în cadrul cinematrivale.ro este voluntară, dar necesară pentru realizarea scopului procesării, respectiv pentru a derula procesul de rezervare sau cumpărare a biletelor online în Cinema, potrivit pct. (iii) lit. a) – c) de mai jos, acesta reprezentând interesul legitim pentru prelucrare.

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing și publicitate – pct. (iii) lit. d) de mai jos, temeiul prelucrării va fi consimțământul persoanei vizate. Astfel, dacă doriți să fiți mereu informat despre evenimentele din / proiecțiile cinematografice care rulează sau vor rula în Cinema Trivale, precum și despre ofertele / promoțiile / concursurile / campaniile derulate în Cinema Trivale, sunt necesare datele dumneavoastră de înregistrare și de contact.

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor cu caracter personal este o preocupare majoră a cinematrivale.ro. De aceea toate datele cu caracter personal colectate în cursul vizitelor pe Site sunt prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare referit ca „Regulamentul”), fiind strict confidențiale.

Site-ul folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. De asemenea, WINI va aplica măsurile de securitate tehnică și organizatorică care asigură cel mai înalt nivel de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate, pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

Site-ul cinematrivale.ro poate include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se află sub controlul nostru. De aceea WINI nu își asumă și nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web.

În situația în care clientul Site-ului intenționează să achiziționeze cel puțin un bilet, datele sale cu caracter personal vor putea fi transferate operatorilor serviciilor de plata LibraPay, dar numai pentru și în măsura necesară pentru a derula procesul de plată.

WINI se angajează să nu dezvăluie nici o informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale.

E. Scopurile prelucrării

Datele cu caracter personal astfel cum acestea au fost mai sus descrise sunt prelucrate cu următoarele scopuri:

 1. procesarea comenzilor privind rezervarea locurilor în sălile Cinema Trivale,
 2. procesarea comenzilor privind achiziția online a biletelor la evenimentele / proiecțiile cinematografice organizate / rulate în Cinema Trivale, prin oferirea serviciilor de procesare a plăților prin partenerii noștri;
 3. pentru a vă contacta în legătură cu activitatea contului dumneavoastră de client.
 4. în scopuri de marketing și publicitate – pentru promovarea: (i) evenimentelor din / proiecțiilor cinematografice care rulează sau vor rula în Cinema Trivale, precum și a (ii) ofertelor / campaniilor promoționale / reducerilor / voucherelor, codurilor promoționale ale Cinema Trivale, ce țin de fidelizarea clienților, în conformitate cu prevederile Regulamentului, prin transmiterea periodică de anunțuri / newsletter / informări prin email, SMS și/sau telefon.
 5. pentru a preveni, detecta, atenua și investiga fraude, încălcări ale securității sau alte activități potențial interzise sau ilegale.

Datele cu caracter personal sunt procesate de către WINI numai pentru a furniza și presta serviciile sau produsele comandate, îndeosebi pentru a finaliza rezervarea sau cumpărarea biletelor online la Cinema Trivale, precum și în scopul efectuării plății serviciului comandat. WINI informează că datele cu caracter personal prelucrate în scopuri de marketing și publicitate vor fi procesate numai în scopurile specificate în prezentele condiții.

Dacă intenționăm să folosim informațiile dumneavoastră personale în alte scopuri care nu sunt acoperite de prezenta politică de confidențialitate, veți primi o notificare prealabilă cu privire la prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale în noile scopuri.

F. Stocarea datelor: pentru cât timp păstrăm datele cu caracter personal prelucrate?

În general, vom stoca datele cu caracter personal prelucrate pentru o perioadă nedefinită, urmând a le șterge dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial sau în situația în care clientul ne solicită încetarea prelucrării. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, din cauza prevederilor legale.

G. Obligații legale și de apărare a justiției

Este posibil să ni se solicite să utilizăm și să păstrăm informațiile cu caracter personal din motive legale și de conformitate, cum ar fi prevenirea, detectarea sau investigarea unei infracțiuni, prevenirea pierderilor, fraudă sau orice alt abuz asupra serviciilor noastre și sistemelor informatice. Putem folosi, de asemenea, datele cu caracter personal prelucrate pentru auditurile interne și externe, în scopuri de securitate a informațiilor sau, pentru a proteja drepturile noastre, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea sau drepturile altor persoane.

H. Divulgarea datelor cu caracter personal

Putem divulga informațiile dumneavoastră personale unor terțe părți. Această divulgare poate fi necesară pentru ca noi să vă oferim acces la serviciile noastre, să ne conformam obligațiilor legale naționale, să optimizăm activitățile de marketing și publicitate sau să prevenim, să detectam, să atenuăm și să investigăm activitățile frauduloase sau ilegale legate de serviciile noastre. Încercam să minimizăm cantitatea de informații personale pe care le dezvăluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat.

Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt fel informațiile dumneavoastră personale unor terțe părți în scopuri de marketing și publicitate.

Putem divulga informațiile dumneavoastră personale următoarelor părți și pentru următoarele scopuri:

 • pentru a facilita procesarea cardurilor de plată atunci când plătiți în cadrul serviciilor furnizate de noi folosim procesatorul de plăți prin card LibraPay; plățile se realizează direct pe pagina procesatorului; cinematrivale.ro furnizează datele tranzacției, dar nu reține datele cardului, plata făcându-se exclusiv prin procesator.
 • furnizorii de servicii de transport FanCourier și Poșta Româna, cu care împărtășim informațiile de contact pentru întocmirea documentelor de transport, în scopul facilitării livrării produselor achiziționate (dacă este cazul) și a altor comunicări legate strict de livrare.
 • furnizorii de servicii de transmitere mesaje pe e-mail. Pentru o bună operativitate, o parte dintre mesajele tip e-mail sunt transmise prin servicii specializate (MailAgent / SocketLabs / MailChimp etc.), mesajele se transmit doar la solicitarea WINI pe baza instrucțiunilor date în acest sens de operator; rapoartele sunt păstrate în contul personal al operatorului.
 • instituțiilor oficiale de aplicare a legii ca răspuns la o solicitare oficială sau la un proces legal în legătură cu o anchetă penală sau o presupusă sau suspectată activitate ilegală. Vom dezvălui informațiile pe care le considerăm relevante pentru anchetă sau care ne sunt solicitate explicit, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail.
 • pentru terții implicați într-o procedură legală, dacă ne furnizează o hotărâre judecătorească.
 • modificarea dreptului de proprietate. Dacă suntem supuși unei fuziuni sau achiziții cu / de o altă companie, este posibil să împărtășim informații în conformitate cu standardele noastre de confidențialitate. În cazul in care apare un astfel de eveniment, vom cere ca noua entitate să urmeze acest acord de confidențialitate cu privire la informațiile dumneavoastră personale.

Nu vom transfera datele cu caracter personal prelucrate către alte state, fie ele din cadrul Uniunii Europene, fie state terțe.

I. Inexistența unui proces decizional automat de profilare.

Datele cu caracter personal prelucrate nu vor face obiectul unui proces decizional automat de profilare.

J. Gestionarea și securitatea datelor

WINI ia în serios securitatea datelor cu caracter personal prelucrate. Aplicăm un nivel adecvat de securitate și, prin urmare, am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau de accesul neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal prelucrate se acordă numai personalului WINI, obligat din punct de vedere contractual să păstreze caracterul confidențial a informațiilor la care au acces, precum și să le utilizeze numai în scopurile în care au fost prelucrate.

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, WINI va respecta toate dispozițiile Regulamentului privind sesizarea breșei de securitate și notificarea încălcării.

K. Drepturile legale ale persoanei vizate, potrivit Regulamentului

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. WINI vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de preocupările dumneavoastră în mod corespunzător. Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrare, potrivit Regulamentului:

 • dreptul de acces (art. 15 din Regulament): Ne puteți cere oricând informații cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, inclusiv informații cu privire la categoriile de date cu caracter personal vizate, scopul și temeiul prelucrării. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal prelucrate.
 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal (art. 16 din Regulament). Puteți proceda oricând la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, printr-un email în acest sens la adresa de poștă electronică indicată mai jos.
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (sau „dreptul de a fi uitat”, art. 17 din Regulament).
 • dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing și publicitate (art. 7 din Regulament). Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, scriind un email în acest sens la adresa de poștă electronică indicată mai jos. Vă rugăm să rețineți că prin retragerea consimțământului nu veți mai fi informat despre proiecțiile cinematografice care rulează sau vor rula în Cinema Trivale, precum și nici despre ofertele/promoțiile/campaniile noastre din Cinema Trivale. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din Regulament). Vă puteți opune prelucrării de către WINI a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care: (i) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor și (iii) WINI nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament). La cerere, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dumneavoastră sau să fie necesară pentru executarea unui contract.
 • dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneți prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricția prelucrării acestora de către noi.
 • dreptul de a depune plângere (art. 77 din Regulament). În cazul unei pretinse încălcări a Regulamentului, puteți depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

L. Modificări ale termenilor și condițiilor politicii de confidențialitate

Modificările prezentelor condiți vor fi publicate direct pe Site, fără a vă informa în mod individual despre acestea.

WINI își rezerva dreptul de a revizui în orice moment și actualiza periodic prezentele condiții de utilizare a Site-ului, fără o anunțare sau acceptare prealabilă din partea utilizatorilor.

Daca aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în prezentele condiții, privind utilizarea cinematrivale.ro, vă invităm să ne scrieți la adresa sediului WINI, astfel cum a fost indicată în preambul.

Dacă aveți întrebări cu privire la prezenta politică de confidențialitate sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai sus potrivit Regulamentului, ne puteți contacta printr-un email la adresa de poștă electronica dpo@imobilidevelopment.ro sau prin scrisoare la adresa sediului WINI, indicată mai sus.

WINI IMOBILI SA